Dagens moderne biler er «rullende datamaskiner» spekket med elektronikk. Det byr selvsagt på utfordringer når det gjelder feilsøking og reparasjon – men også på muligheter.

Vi har gjort betydelige investeringer i diagnoseutstyr for feilsøking og software-oppdateringer og har også tilgang til store utenlandske kompetansesentre med spesialister innen de fleste anerkjente bilmerker som vi kan kontakte ved spesielt utfordrende feilsøkinger. Kompetansesentrene sitter på databaser over alle oppdagede feil på angjeldende bilmerke.

Kom innom oss for bistand

Vårt verksted rår over noen av regionens beste bildiagnostikere og problemløsere. Du er i trygge hender hos Vibemyr Bilverksted.